Έναρξη Συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Sienna

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 

H Ένωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας ανακοινώνει τη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SIENNA-Stakeholder -Informed ethics for new technologies with high socio-economic and human rights impact (HORIZON 2020 Research and Innovation Program) στο οποίο για την Ελλάδα εκπροσωπεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Το SIENNA ερευνά τις τρεις νέες τεχνολογίες της γονιδιωματικής, της ανθρώπινης βελτίωσης, τη τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.

Οι προτάσεις του SIENNA βασίζονται σε εκτενείς διαβουλεύσεις με διεθνείςπαράγοντες και ειδικούς στη γενετική, γονιδιωματική, και την ανθρώπινη βελτίωση, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, ενώ συμπληρώνονται από έρευνες για τη δημόσια γνώμη και τα αποτελέσματα διασκέψεων με πάνελς πολιτών σε πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το SIENNA στηρίζεται από οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα, η ΙΕΕΕ, η ΑCM,  η  EU Robotics, η ALLEA (All European Academies), η UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η ιστοσελίδα του SIENNA είναι https://www.sienna-project.eu/