Ημερiδα

Ελληνική Ένωση για την Προστασία της Ιδιωτικότητας
και των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕΠΙΠΔ)

«Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας»

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 10:00 π.μ.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΣΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Σπύρος Τάσσης, Πρόεδρος ΕΕΠΙΠΔ: Χαιρετισμός
 • Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος ΑΠΔΠΧ και Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ.:
  "Ο νέος ρόλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο νέο κανονιστικό πλαίσιο"

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 • Πρόεδρος: Ισμήνη Κριάρη, Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου
 • Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου:
  "Οι επιλογές του εθνικού νομοθέτη: μία επισκόπηση του προσχεδίου νόμου για την προστασία προσωπικών δεδομένων"
 • Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ:
  Η Οδηγία ΝΙS 2016/1148 σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών
 • Γεώργιος Γιαννόπουλος, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής:
  Οι ενισχυμένες υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας
 • Δρ Αλέξανδρος Βαρβέρης, Αν. Διευθυντής Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής:
  "Ο νέος θεσμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων"
 • Στράτος Βουλγαρίδης, Διευθυντής Διεθνών Νομικών Υποθέσεων ΤΙΤΑΝ ΑΕ:
  "Νέος Κανονισμός: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή νέο βάρος; Η θέση των επιχειρήσεων"